BIRŽA TÄZELIKLERI

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Gonkongdan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, dizel ýangyjyny, binýatlyk ýagy, Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen işewür toparyň wekilleri bolsa Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Şeýle hem karbamide («Türkmensenagat eksport-import» APJ) Owganystandan gelen täjirler isleg bildirdiler. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna nah ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlara Türkiýe we Pakistan degişlidir. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 54 million 534 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Hindistandan, Türkiýeden, Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 5 million 684 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçilerine içerki bazar üçin jemi bahasy 50 million manada golaý bolan nebit bitumy (TNGIZT), ýokary dykyzlykdaky polietilen («Türkmengaz» DK) we pagta-süýümi ýerlenildi.